ΚΟΥΪΖ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Προηγούμενη Σελίδα


Αρχική Σελίδα

Επόμενη Σελίδα

Οι απαντήσεις πρέπει να αρχίζουν με μικρό γράμμα (έστω και αν πρόκειται για όνομα) και να είναι ορθογραφικά σωστά γραμμένες. Αυτές που απαιτούν 2 ή περισσότερες λέξεις ως απάντηση θα αναγράφεται δίπλα από την ερώτηση, διαφορετικά απαιτείται μόνο μία λέξη ή αριθμός για απάντηση.

Ερώτηση Απάντηση
1 Πότε έγινε η Γαλλική επανάσταση
2 Πότε ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία
3 Ανήμερα ποιας γιορτής θανατώθηκε ο πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε'
4 Πότε έγινε η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή
5 Πότε έγινε η εισβολή των Τούρκων στη Σμύρνη
6 Πότε έγινε η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια
7 Πότε έληξε ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος
8 Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου (2 λέξεις)
9 Ποιος σουλτάνος μπόρεσε να πάρει την Πόλη (2 λέξεις)
10 Από ποιους υπογράφτηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων (2 λέξεις)

 

5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου , Πάροδος Λαμπετίου, 27100 Πύργος Ηλείας (τηλ:06210-22932)