Σίφουνας (Tornado)

Εικ. 162α, 28 Αυγούστου 1884, Η παλαιότερη, γνωστή, φωτογραφία σίφουνα
ΝΟΑΑ

Πάτα στο δεσμό για ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση:
http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/images/big/wea00206.jpg
ή εδώ για να δεις την έκθεση φωτογραφίας της ΝΟΑΑ:
http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/index.html