Θαλάσσιος σίφουνας (waterspout)

Εικ. 163α, 10 Σεπτεμβρίου 1969, Φωτογραφία από αεροπλάνο
ΝΟΑΑ

Πάτα στο δεσμό για ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση:
http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/images/big/wea00308.jpg
ή εδώ για να δεις την έκθεση φωτογραφίας της ΝΟΑΑ:
http://www.photolib.noaa.gov/historic/nws/index.html
 
Εικ. 163β
Πηγή: http://www.ux1.eiu.edu/~cxtdm/met/Lili_waterspouts.jpg