Αλλαγή στη Στάθμη της Θάλασσας στη Μεσόγειο Θάλασσα.
 

Εικ. 253α,  Πηγή: περιοδικό "Έψιλον" εφημερίδας "Ελευθεροτυπία"