Πλημμύρες στην Ελλάδα - Τουρκία
Σύγκρινε τις δύο φωτογραφίες του δορυφόρου της NASA
 

Εικ. 267,   Η λήψη της πρώτης έγινε την 12η Ιανουαρίου 2005
Πηγή:
NASA
 
Εικ. 268,   Η λήψη της δεύτερης έγινε στις 22 Φεβρουαρίου 2005
Πηγή:
NASA