Η Βροχή

 
Εικ. 86α Βροχόπτωση στην περιοχή του Πύργου Ηλείας