Επιπτώσεις στο Κλίμα από τις Αμμοθύελλες

Εικ. 97α

Σκόνη Σαχάρας. Μεταφέρεται σε όλο τον πλανήτη, επηρεάζοντας το κλίμα. Εκτός από τη μείωση των βροχοπτώσεων, σε πολλά μέρη προκαλεί και μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του εδάφους.
Ο χάρτης της NASA απεικονίζει τον μέσο όρο μεταβολής της θερμοκρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες