Διαγράμματα Βροχόπτωσης

Εικ. 88α, 5-5-2005 Εικ. 89α, 7-5-2005

Στην χώρα μας οι βροχερότεροι μήνες είναι ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος
ενώ οι περιοχές με τις περισσότερες βροχοπτώσεις είναι οι βορειοδυτικές.

Κάνε μια επίσκεψη στον παρακάτω Δικτυακό χώρο για να βρεις σημερινά στοιχεία
Πηγή: http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html