Εργαστηριακό Βροχόμετρο

Εικ. 98α Για να κάνεις απλές μετρήσεις μπορείς  να βρεις στο εμπόριο τέτοια βροχόμετρα.
Εδώ μετά το τέλος της βροχής. Ύψος βροχής 8 χιλιοστά