Το Ουράνιο Τόξο

Προσπάθησε να βάλεις (με το ποντίκι σου) στη σωστή σειρά τον παρατηρητή, τον ήλιο και τις σταγόνες τις βροχής
ώστε να σχηματιστεί το ουράνιο τόξο