Το Ουράνιο Τόξο

Σχηματισμός ουράνιου τόξου:
Τα επτά χρώματα του ουράνιου τόξου είναι: ερυθρό (κόκκινο), πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό, βαθύ κυανό, ιώδες και αποτελούν το φάσμα του ηλιακού φωτός.
Κάθε ένα από τα παραπάνω χρώματα αποτελεί και μια μονοχρωματική ακτινοβολία. επειδή δεν μπορεί ν' αναλυθεί σε άλλα χρώματα.
Στο κενό όλες οι μονοχρωματικές ακτινοβολίες του λευκού φωτός διαδίδονται με την ίδια ταχύτητα. Όταν το φως περνά μέσα από τις σταγόνες της βροχής οι επτά μονοχρωματικές ακτινοβολίες διαδίδονται με διαφορετική ταχύτητα η οποία εξαρτάται από το είδος της κάθε ακτινοβολίας (μήκος κύματος). Έτσι το λευκό φως "βγαίνει" από τις σταγόνες αναλυμένο στα εφτά χρώματα.