Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Άσκηση αντιστοίχισης

    

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".