ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Πηγή: ΔΕΠΑ, 2000