Το «πρόβλημα του νερού»: Κατασπατάληση και μόλυνση

Δημόσια Υγεία - Νομοθεσία


Εισαγωγή

Η Γεωργία Χθες και Σήμερα

Τα Χημικά και οι επιπτώσεις τους στην Υγεία μας

Το Πρόβλημα του Νερού

Επιπτώσεις στην Υγεία από τη χρήση μολυσμένου νερού.

Μόλυνση των Υδάτων στην Ελλάδα

Οι μεταφορείς των ρύπων

Μετρήσεις ποιότητας νερών ποταμού

Νομοθεσία


Το νερό αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του

ανθρώπου και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο ανθρώπινος οργανισμός εξαρτά την ύπαρξή του

αποκλειστικά από το νερό. Ειδικότερα, το 70% του βάρους

ενός ώριμου ατόμου είναι νερό. Το νερό αυτό περιέχεται

μέσα στα κύτταρα, στα διάμεσα υγρά, στο

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, στα πεπτικά υγρά, στη λέμφο, στο

αρθρικό υγρό κ.τ.λ. Για να παραμείνει υγιής ένας

άνθρωπος, πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 1 λίτρο

νερού ημερησίως το λιγότερο (απατούνται δυο λίτρα).

Χωρίς τροφή ο άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Το «πρόβλημα του νερού»: Κατασπατάληση και μόλυνση

Δημόσια Υγεία - Νομοθεσία, 2,50 ΜΒ, σελ. 113 - 148