Υγρότοποι - “Υδάτινοι Δρόμοι”


Η Ελλάδα έχει περίπου 400 μικρούς και μεγάλους

υγροτόπους συνολικού εμβαδού 2 εκατομμυρίων

στρεμμάτων. Πολλοί από τους μεγάλους υγροτόπους είναι

σύνθετοι και σχηματίζουν μωσαϊκό υγροτόπων ή

υγροτοπικά συμπλέγματα.

Οι υγρότοποι σφύζουν από ζωή, συντηρώντας πληθώρα

ειδών πανίδας και χλωρίδας. Πολλά από τα είδη αυτά

προστατεύονται ...

Υδάτινοι Δρόμοι

Τα ποτάμια είναι υπέροχοι υγροί δρόμοι γεμάτοι

πεφταστέρια, μυστικά λουλούδια, κρυμμένα ζωάκια,

τραγούδια και λόγια, δροσιές και γουργουρητά!

Όλοι οι άνθρωποι γοητεύονται και σαγηνεύονται από τα

ποτάμια. Είναι ορμητικά σαν τα νιάτα ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Υγρότοποι - “Υδάτινοι Δρόμοι”, 200 ΚΒ, σελ. 161 - 166