Φράγμα - Φράγματα στον Αλφειό

Πριν την επίσκεψη σ’ ένα φράγμα πρέπει να γνωρίζετε:

 

Εικονική Επίσκεψη


Τα φράγματα είναι έργα μεγάλης σημασίας και πολύ

μεγάλου κόστους. Απαιτούν πολύ χρόνο για να

κατασκευαστούν και ιδιαίτερα σοβαρές και πολυδάπανες

γεωφυσικές έρευνες πριν τη θεμελίωσή τους, διότι

οποιαδήποτε λάθος στην κατασκευή, μπορεί αργότερα να

στοιχίσει το ίδιο το έργο αλλά και πολλές ανθρώπινες ζωές.

Απαιτούν τη μεταφορά τεράστιων ποσοτήτων από υλικά,

συχνά σε σημαντική απόσταση, τη χρησιμοποίηση

τεράστιας ποσότητας τσιμέντου (μπετόν αρμέ), τη διάνοιξη

πολλών χιλιομέτρων δρόμων στη γύρω περιοχή, την

αποψίλωση μιας μεγάλης έκτασης κοντά στο φράγμα, την

απασχόληση εκατοντάδων ή (ανάλογα με το μέγεθος του

φράγματος) χιλιάδων εργατών, τεχνιτών και μηχανημάτων.

Στη φάση της προμελέτης, οι ειδικοί επιστήμονες (γεωλόγοι,

μηχανικοί, γεωφυσικοί) θα αποφασίσουν για την ακριβή

θέση του φράγματος, με κριτήριο την καταλληλότητα της

θέσης αλλά και την ανταπόκρισή της σε άλλες ανάγκες.

Αφού αποφασιστεί η θέση του φράγματος ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Φράγμα - Φράγματα στον Αλφειό, 550 ΚΒ, σελ. 177 - 185

 

Εικονική Επίσκεψη