Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου Ηλείας - Πρόκοπου, Καλογριάς

Αχαΐας - έλος Λάμιας, Βιότοπος Στροφυλιάς

 

Εικονική Επίσκεψη


Στη βορειοδυτική Πελοπόννησο έχει δημιουργηθεί ένα

παράκτιο μωσαϊκό οικοσυστημάτων, όπου τα ρηχά νερά

αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο. Το μωσαϊκό αυτό αρχίζει

από το ακρωτήριο του Αράξου στο νομό Αχαΐας με τη

λιμνοθάλασσα Αράξου ή Καλογριάς ή Πάπα (κατά μια

εκδοχή η λιμνοθάλασσα αυτή αποτελούσε το βασικό

τροφοδότη του Βατικανού σε τσιπούρες κατά την περίοδο

της ενετοκρατίας), με έναν ασβεστολιθικό λόφο (Μαύρα

Βουνά), αμμώδεις παραλίες και αμμοθίνες, τους

αμμόλοφους που εμποδίζουν τα νερά των χειμάρρων να

ενωθούν με τη θάλασσα και έτσι σχηματίζεται ο βάλτος

Λάμια και η λίμνη Πρόκοπος, και συνεχίζεται νότια ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Λιμνοθάλασσες Κοτυχίου Ηλείας - Πρόκοπου, Καλογριάς

Αχαΐας - έλος Λάμιας, Βιότοπος Στροφυλιάς, 1,1 ΜΒ, σελ.

205 - 218

 

Εικονική Επίσκεψη