Επαγγέλματα που έχουν σχέση με το νερό


Αν θέλει να σταδιοδρομήσει κάποιος σε επάγγελμα που έχει

σχέση με το νερό είναι πολύ εύκολο. Τα επαγγέλματα αυτά

αφθονούν στις διάφορες επιστήμες, τη βιομηχανία, τη

γεωργία, την αναψυχή, την έρευνα, τη μεταφορά, το

στρατό, ως δημόσιος ή δημοτικός υπάλληλος, ή ως

μηχανικός έργων. Όλοι μας έχουμε αρχίσει ν’ ανησυχούμε

για το μέλλον του πλανήτη. Άρα αναμένεται αύξηση των

θέσεων εργασίας που έχουν σχέση με το νερό. Κάποια

επαγγέλματα απαιτούν το λιγότερο δίπλωμα λυκείου και

εκμάθηση της δουλειάς, ενώ άλλα απαιτούν ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Επαγγέλματα που έχουν σχέση με το νερό, 69 ΚΒ, σελ.

219 - 221