Το Νερό στη Θρησκεία


Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος συνειδητοποίησε ότι

το νερό ήταν κι εξακολουθεί να είναι η βασική προϋπόθεση

για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Η πεποίθηση αυτή

καθρεφτίζεται στις λαϊκές δοξασίες, στη μυθολογία και στις

θρησκείες. Πλήθος μύθων και αλληγορικών μορφών που

θεοποιούν τη θάλασσα, τους ποταμούς, τις πηγές

συνωστίζονται στο πάνθεον των λαών. Στη φαντασία του,

το νερό ήταν ο κυρίαρχος της Γης, η αρχή του Κόσμου, η

πηγή της ζωής.

Το νερό συμβολίζει την αρχέγονη ουσία απ’ την οποία

δημιουργήθηκαν όλες οι μορφές ζωής. Πέρα όμως από τις

όποιες θεοποιήσεις, το νερό στάθηκε και ένα παγκόσμιο

σύμβολο αγνότητας, διαύγειας και κάθαρσης. Σε όλες τις

θρησκείες, από τις αρχαιότερες μέχρι τις πιο σύγχρονες, η

επαφή με το νερό συνιστά ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Το Νερό στη Θρησκεία, 435 ΚΒ, σελ. 230 - 237