Προσφορά Ψυχαγωγίας - Καταστροφική μανία του

νερού


Ο άνθρωπος αξιοποιεί το νερό όχι μόνο για να καλύψει τις

βιολογικές του ανάγκες αλλά και για να ψυχαγωγηθεί. Οι

πολλαπλές όψεις του κέντρισαν την εφευρετική φαντασία

τού ανθρώπινου νου, ο οποίος εκμεταλλεύεται στο έπακρο

τις υδατικές μεταμορφώσεις: κολύμπι στη θάλασσα, σε

ποτάμια, σε λίμνες, κατάδυση, θαλάσσιο ή ορεινό σκι,

ράφτινγκ, καγιάκ κ.α. γυμνάζουν, απελευθερώνουν από το

άγχος και δίνουν τη δυνατότητα για επαφή με τη φύση. Το

νερό όμως δεν είναι πάντοτε τόσο επωφελές και φιλικό

προς τον άνθρωπο.

Κάθε χρόνο καταστροφικές πλημμύρες ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο

Εργασίας:

Προσφορά Ψυχαγωγίας - Καταστροφική μανία του
νερού, 180 ΚΒ, σελ. 19 - 21