Εξάτμιση


Εξάτμιση είναι η διεργασία ΅έσω της οποίας το νερό γίνεται

από υγρό αέριο, ή αλλιώς υδρατμός, και αποτελεί το βασικό

τρόπο ΅ε τον οποίο το νερό από υγρό ξαναμπαίνει στην

ατμόσφαιρα και μαζί στον υδρολογικό κύκλο. Οι ωκεανοί,

οι θάλασσες, οι λίμνες και τα ποτάμια παρέχουν περίπου το

90% της υγρασίας της ατμόσφαιρας, ενώ τα φυτά, ΅έσω

της διαπνοής παρέχουν το υπόλοιπο 10%. ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Εξάτμιση, 180 ΚΒ, σελ. 28 - 34