Κατακρήμνιση


Όπως αναφέραμε στο στάδιο της συμπύκνωσης το

σχηματισμό των σταγονιδίων ευνοεί η παρουσία στην

ατμόσφαιρα στερεών μικροσκοπικών σωματιδίων σκόνης,

αλάτων και καπνού, ΅ε τα οποία συνδέονται τα ΅όρια του

νερού. Ο άνεμος αναγκάζει τα μικρά σταγονίδια που

υπάρχουν στα σύννεφα να συγκρούονται μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μερικά σταγονίδια θα

ενωθούν με άλλα και θα γίνουν όλο και μεγαλύτερα

διαμορφώνοντας μεγάλες σταγόνες. Καθώς τα σταγονίδια

ενώνονται μεταξύ τους και μεγαλώνουν ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Κατακρήμνιση, 260 ΚΒ, σελ. 40 - 48