Διείσδυση - Διήθηση του νερού στο έδαφος - Απορροή


Το νερό των κατακρη΅νισ΅άτων δεν ρέει αποκλειστικά

μέσα στους ποταμούς. Παντού στον κόσμο, τμήμα του

νερού που πέφτει ως βροχή ή χιόνι διαπερνούν το έδαφος

΅ε τη λειτουργία της διήθησης και σχηματίζουν το υπόγειο

νερό. Αυτό βρίσκεται και κινείται κάτω από την επιφάνεια

του εδάφους. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το νερό αυτό

εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν και σήμερα να το

χρησιμοποιούν κυρίως για ύδρευση και άρδευση. Η ζωή

στη Γη βασίζεται στο υπόγειο νερό όπως ...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Διείσδυση - Διήθηση του νερού στο έδαφος - Απορροή,

670 ΚΒ, σελ. 49 - 56