Πατήστε σε όποιο σημείο της

εικόνας σάς ενδιαφέρει για να

ξεκινήσετε να μελετάτε τη

σημασία του "Κύκλου του

Νερού" για τη ζωή στο πλανήτη

μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

και το μενού για να βρεθείτε σε

όποιο σημείο της εργασίας μας

επιθυμείτε. Καλή σας πλοήγηση

και καλή σας επιτυχία στις

σπαζοκεφαλιές μας.