Συμπύκνωση


Η ατμόσφαιρα έχει πάντα νερό:

Μπορεί η ατμόσφαιρα να ΅ην είναι η μεγαλύτερη αποθήκη

για το νερό, αλλά είναι η "υπερταχεία λεωφόρος" ΅έσω της

οποίας το νερό μετακινείται σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχει

πάντα νερό στην ατμόσφαιρα. Τα σύννεφα είναι η πιο

ορατή μορφή ατμοσφαιρικού νερού αλλά ακόμα και ο

καθαρός αέρας περιέχει νερό - ΅ε τη μορφή υδρατμών που

δεν είναι ορατοί. Αν όλο το νερό της ατμόσφαιρας ήταν σε

υγρή μορφή τότε ο όγκος του στο σύνολο της

ατμόσφαιρας, ανά πάσα στιγμή, θα ήταν περίπου...


Για να διαβάσετε - εκτυπώσετε Κείμενο και Φύλλο Εργασίας

- Δραστηριότητες:

Συμπύκνωση, 220 ΚΒ, σελ. 35 - 39