ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Ο ήλιος λάμπει στη γη όλη την ημέρα, κάθε ημέρα. Λίγη ηλιακή ενέργεια φθάνει στην ατμόσφαιρα και ανακλάται πίσω στο διάστημα. Λίγη επίσης απορροφάται από την ατμόσφαιρα και μετατρέπεται σε ενέργεια θερμότητας. Η μισή από την ηλιακή ενέργεια περνά μέσω της ατμόσφαιρας και φθάνει στη γη, όπου μετατρέπεται σε θερμότητα.

 

Ένα μέρος από την ενέργεια θερμότητας απορροφάται από τη γη.

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας θερμότητας ανακλάται πίσω στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα, όμως, που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα και οι υδρατμοί (νέφη) εμποδίζουν ένα μεγάλο μέρος της ανακλώμενης αυτής ακτινοβολίας να διαφύγει στο διάστημα και την επανεκπέμπει στη Γη. Η θερμότητα που συγκρατείται έτσι στην ατμόσφαιρα δημιουργεί τις απαραίτητες κλιματικές συνθήκες για τη ζωή στον πλανήτη. Το φαινόμενο αυτό, που αν δεν συνέβαινε η μέση θερμοκρασία της Γης θα ήταν περίπου -18 οC, αποτελεί το "φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου" και οφείλει την ονομασία του στην ομοιότητά του ως προς τον τρόπο λειτουργίας μ’ ένα πραγματικό θερμοκήπιο, στο οποίο η θερμότητα εγκλωβίζεται με τη βοήθεια ενός διαφανούς περιβλήματος.

Ένα θερμοκήπιο είναι μια κατασκευή φτιαγμένη από γυαλί ή πλαστικό. Στις κρύες καιρικές συνθήκες μπορούμε να καλλιεργήσουμε φυτά σε ένα θερμοκήπιο τα οποία δεν θα μπορούσαν να ζήσουν στην παγωνιά. Το γυαλί ή το πλαστικό αφήνει το φως του ήλιου να περάσει στο εσωτερικό του θερμοκηπίου. Το φως του ήλιου μετατρέπεται σε θερμότητα η οποία παγιδεύεται μέσα στο θερμοκήπιο.