Ο ΗΛΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 


Εικ. 100 Ο Ήλιος

Ο ήλιος ήταν η πρώτη πηγή ενέργειας. Παρείχε το φως και τη θερμότητα στους πρώτους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι άνθρωποι που αναζητούσαν τροφή. Δεν είχαν σπίτι. Όταν άρχισε να σκοτεινιάζει, έψαχναν για καταφύγιο. Μόλις ο ήλιος έδυε, ο κόσμος ήταν σκοτεινός κρύος και αφιλόξενος.
Το φεγγάρι και τα αστέρια έδιναν το μόνο φως. Οι άνθρωποι αγκαλιάζονταν για ζεστασιά.

Πάτα στην εικόνα για μια ξενάγηση στον ήλιο
http://www.greekastronomy.gr/solarsystem/sol_sun.htm
 

Πάτα στο αγγείο ή σε μένα να διαβάσεις την ιστορία του Προμηθέα.

Εικ 112 Ο θεός ήλιος στο τέθριππο άρμα του.
Ερυθρόμορφο κάλυμμα πυξίδας.
Δεύτερο μισό του 5ου π.Χ. αιώνα
 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Εικ 113 Η τιμωρία του Προμηθέα επειδή βοήθησε τους ανθρώπους δίνοντάς τους τη φωτιά που είχε κλέψει από τον Όλυμπο.
Λακωνική κύλικα, γύρω στο 550 π.Χ. Ρώμη