Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΑ
Φ.Ε.Κ.
CD/DVD-ROM
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ
ΠΗΓΕΣ ΒΙΝΤΕΟ
ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

 
1 Frey K. Η μέθοδος project, Κυριακίδης
2 Αγγελόπουλος, Καραγιάννης, Καραντζής, Φραγκούλης, Φωκάς, Η διδασκαλία των μαθημάτων του σχολείου με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Καλειδοσκοπιο 2002
3 Βότσης Πέτρος: Οδηγός Οικολογίας, Σαβάλλας
4 Γεωργόπουλος Α., Τσαλίκη Ε., 1998 Περιβαλλοντική εκπ/ση ,Αρχές Φιλοσοφία, Μεθοδολογία-Παιχνίδια & Ασκήσεις
5 Δαιχείριση φυσικών πόρων, Κ. Παυλόπουλος, Ιων
6 Διαθεματικό Εκπ/κο Υλικό για την ευέλικτη ζώνη, Ε΄, Στ΄. Τάξεις, Π.Ι.
7 Ενέργεια Τόμος 23, Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα
8 ΕΠΕΑΕΚ Ι: Εξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης
9 Ηλία Ματσαγκούρα: Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Γρηγόρη 2000
10 Θεοφιλίδης Χρήστος Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας
11 Καλοπίσης Θ. Με τα παιδιά στο φυσικό κόσμο, Πατάκης
12 Καμαρινού Δ. Βιωματική Μάθηση στο Σχολείο
13 Κόκκοτας Π.Β Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
14 Κουσούρης Θ., Αθανασάκης Α: Περιβάλλον Οικολογία Εκπαίδευση, Σαββάλας
15 Ματσαγκούρας Ηλίας, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Γρηγόρη 2003
16 Ν.Σ. Χριστοδουλάκης Οικολογία, Εισαγωγή στη Μελέτη του Περιβάλλοντος, Πατάκης
17 Παπαδημτρίου Β. 1998, Περιβαλλοντική Εκπ/ση και Σχολείο, Γ. Δάρδανος
18 Ράπτης Αριστοτέλης, Ράπτη Αθανασία, Πληροφορική και Εκπαίδευση
19 Ράπτης Ν. Περιβαλλοντική Εκπ/ση και Αγωγή: Το θεωρητικό Πλαίσιο των Επιλογών, Γ. Δάρδανος
20 Σημειώσεις για το μάθημα: Κοινωνία Και Περιβάλλον, 2003, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κων/να Σκαναβή
21 Σημειώσεις για το μάθημα: Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κων/να Σκαναβή
22 Σημειώσεις για το μάθημα: Περιβαλλοντική Αγωγή Και Εκπαίδευση, 2003, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κων/να Σκαναβή
23 Σπ. Κρίβας, Οικολογικοποίηση των σχολικών εγχειριδίων και της σχολικής πρακτικής, Αχαϊκές Εκδόσεις
24 Σπυροπούλου Ζωή: Πέντε Πράσινα Παραμύθια, Σαββάλας
25 Σύγχρονη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια:Η Μεγάλη Έκρηξη και Ύστερα η Ζωή, Εκδ. Στρατίκη
26 Συλλογική Εργασία Επιμέλεια: Κόκκοτας Π.Β, Οικο-δομώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών
27 Φλογαΐτη Ευγενία, Περιβαλλοντική Εκπ/ση, Ελληνικά Γράμματα
  

  Φ.Ε.Κ.
 
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  Φ.Ε.Κ. 1366 τ.Β΄ 18-10-01
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Φ.Ε.Κ. 1373 τ.Β΄ 18-10-01
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Φ.Ε.Κ. 1374 τ.Β΄ 18-10-01
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Φ.Ε.Κ. 1375 τ.Β΄ 18-10-01
  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Φ.Ε.Κ. 1376 τ.Β΄ 18-10-01
   
 
 
1 Μεγάλη Επιστήμη και Ζωή, Εγκυκλοπαίδεια
2 Τομή, Εγκυκλοπαίδεια
3 2002, Εγκυκλοπαίδεια
4 Δομή, Εγκυκλοπαίδεια
5 Η Αγία Γραφή, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
6 Ορθογραφικό - Ερμηνευτικό Λεξικό Επιστήμη και Ζωή
7 Εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004
8 Η διαθεματικότητα στη σχολική Πράξη, Συνοδευτικό του βιβλίου του Ηλία Ματσαγκούρα, Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Γρηγόρη 2003
9 Εμείς και η Ενέργεια
10 Εξερευνώντας το περιβάλλον της Ευρώπης
11 Οι μηχανές από το Α ως το Ω
12 Διαθεματική προσέγγιση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, Π.Ι.
13 National Geographic, Photo Gallery
14 Παγκόσμιος Γεωγραφικός Άτλας
15 Τι είναι ο σεισμός και πώς μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΑΣΠ
16 Τα ταξίδια των Ηπείρων, BBC, svcd, Εφημερίδα "Τα Νέα"
17 Ένας θαυμάσιος πλανήτης, Discovery channel, svcd, Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
18 Ένας πλανήτης γεννιέται, BBC, svcd, Εφημερίδα "Τα Νέα"
19 Ο κόσμος των Νεάτερνταλ, Ι & ΙΙ, Discovery channel, svcd, Εφημερίδα "Ελευθεροτυπία"
  

 
 
  http://alkaios.aegean.gr/sppe/forums/index.htm
  http://alkaios.aegean.gr/sppe/planning/index.htm
  http://www.aegean.gr/gympeir
  http://www.rae.gr
  http://www.cres.gr/kape
  http://www.dipe.gr
  http://www.need.org
  http://www.dei.gr
  http://www.geitonas-schools.gr/naftiki/3.htm
  http://oceanworld.tamu.edu
  http://users.thess.sch.gr/salnk/index.htm
  http://www.eia.doe.gov
  http://www.bwea.com
  http://www.schoolscience.co.uk/content/index.asp
  http://www.ba.intn.it
  http://www.greekastronomy.gr/solarsystem/sol_sun.html
  http://europa.eu.int/scadplus/leg/el/s14000.htm
  http://www.greenpeace.gr/pages/climate/climate_1.htm
  http://web.otenet.gr/energia/library.htm
  http://www.energy.gov/engine/content.do?BT_CODE=ENVIRONMENT
  http://www.awea.org
 

http://www.eole.org/

  http://www.energyquest.ca.gov
  http://www.dti.gov.uk
  http://geothermal.marin.org
  http://solstice.crest.org/hydrogen/index.html
  http://www.southerncompany.com/learningpower
 

http://www.pv-ingrid.org/enr.asp?Lg=gr

  http://www.spitia.gr/greek/aiforos/aiforos1/aiforos1.htm
  http://iga.igg.cnr.it/index.php
  http://www.geocities.com/grphysics/news/scnews139.html
  http://www.wavegen.co.uk/
  http://www.nrel.gov/
  http://www.tee.gr/online/epikaira/2001/2178/pg140.shtml
  http://kpe-kastor.kas.sch.gr/program/energy.htm
  http://helios.mech.upatras.gr/
  http://www.chania.teicrete.gr/ppe53/posters.htm
  http://www.innovation-tech.co.uk/
  http://www.nrel.gov/
  http://www.energyquest.ca.gov/library/documents/SMUD_energydog_coloringbook.pdf
  http://www.eia.doe.gov/kids/
  http://www.clean-air.org/
  http://www.hydrogenus.com/
  http://www.geocities.com/museumofthewaterdriven_eftapita/eftapita.htm
  ...
  

 
 
Microsoft FrontPage
Ulead PhotoImpact 8
Ulead Gif Animator
Windows Movie Maker
Microsoft Excel 2002
Microsoft Word 2002
Windows Media Player
  Quick Time
3d Vista Studio
Flashslider 2.0
Sothink swf Quicker
  Canon ZoomBrowser
  HotPotatoes 6.0
  Ηλεκτρονικός Λογογράφος
Εκτύπωση cd kai dvd, Κλειδάριθμος
  Systran, αυτόματη μετάφραση
Internet Explorer 5.0, 5.01, 6.0
  Windows 98, 98se, Me, 2000, XP
  Ahead Nero Wave Editor
  Ahead Nero Burning Rom
   
 
 
  http://www.energyquest.ca.gov  βίντεο δορυφόρου
  Discavery channel: απόσπασμα από το άναμμα της φωτιάς
  www.bwea.com  βίντεο με ανεμογεννήτριες
  Encarta dvd, το θερμοπίδακα
  Κεραυνός, πανεπιστήμιο Αθηνών παρουσίαση της διαθεματικής εργασίας, ο ηλεκτρισμός, συνοδευτικό στο βιβλίο του Ηλία Ματσαγκούρα: Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση, Γρηγόρη 2003
  Κεραυνός, http://users.thess.sch.gr/salnk/index.htm
  Αρχείο 5ου Δημ. Σχολείου βίντεο από Λάδωνα, Μεγαλόπολη (εργοστάσιο, ορυχείο), Γεννήτριες,
   
 
 
Μεγάλη Επιστήμη και Ζωή, Εικόνες: 1, 2, 3, 10, 20, 28, 34, 36, 38, 40, 74, 75
  ΤΕΙ Κρήτης, http://www.chania.teicrete.gr/ppe53/posters.htm, Εικόνες: 5, 6, 8, 30, 31, 35, 37, 104, 105
  Εγκυκλοπαίδεια Δομή, ηλεκτρονική, Εικόνα: 9
  http://www.bwea.com , Εικόνα 11 και τα flash αρχεία για τις ανεμογεννήτριες
  Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής Αττικής, Εικόνα 12
  Σκουντζής Γιώργος, Προσωπικό αρχείο, Εικόνες: 4, 29, 32, 33, 98, 120, 121, 123
 

Μουσείο Εφταπίτας Εικόνες: 14, 15

  http://www.energyquest.ca.gov Εικόνες 13, 45, 46, 47, 73, 77,  78, 79, 80, 81, 116, 131, 133, 134 και τα αρχεία flash: της γεωθερμίας, υδροδυναμικής και της βιομάζας
  ΥΗΣ Λάδωνα, Αρχείο κ. Σταθά Εικόνες: 16, 18
Εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004 premium suite dvd, Εικόνες: 17, 19, 65, 69, 71, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 95, 102, 106, 117, 118, 122, 126, 127, 128, 135, και τα αρχεία dcr της γεννήτριας και του Πυρηνικού εργοστασίου.
Ευχαριστούμε για την ευγενική δωρεάν παραχώρηση Άδειας Χρήσης των παραπάνω αρχείων την εταιρία Microsoft και ιδιαιτέρως τον κ. Νικόλαο Χατζηγεωργίου, License Compliance Manager Microsoft Hellas
  Πρακτορείο Corbis/Apeiron, Εικόνες: 107, 110, 111, 115, 136
Ευχαριστούμε για την ευγενική δωρεάν παραχώρηση Άδειας Χρήσης των παραπάνω εικόνων το πρακτορείο Apeiron Photos και Corbis και ιδιαιτέρως τον κ. Ιάσονα Δήμου, Γενικό Διευθυντή της Apeiron Photos, Ελλάδα
  Πρακτορείο Photo Reserchers Inc, Εικόνες: 125, 129, 130
Ευχαριστούμε για την ευγενική δωρεάν παραχώρηση Άδειας Χρήσης των παραπάνω εικόνων την εταιρεία Photo Reserchers Inc και ιδιαιτέρως τον κ. Bug Sutton, Creative Director
  http://kpe-kastor.kas.sch.gr/program/energy.htm  flash στροβίλου φράνσις - κύκλος νερού, Εικόνες: 22, 23, 24, 26, 27, 91, 92, 93, 94
  http://www.wavegen.co.uk/  Εικόνες 21, 25
  Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, Τόμος 26, Εικόνες: 26, 41, 114
  Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών, Τόμος 2ος, Εικόνες: 112, 113
  http://www.dti.gov.uk  Εικόνες 42, 43, 44 και τα εκπ/κα παιχνίδια planet energy
  http://geothermal.marin.org Εικόνες: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 108 και off line παρουσίαση για τη γεωθερμική ενέργεια
  http://www.geoexchange.org, flash αρχείο για τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
  Περιοδικό RAM τεύχος Μαΐου 2004 σελίδες 72, 73, 74, 75, 76 Εικόνες: 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64
  http://solstice.crest.org/hydrogen/index.html  Εικόνες: 62, 69
  http://www.aegean.gr/gympeir  Εικόνες: 66, 67
  cd-rom, Εμείς και η Ενέργεια, ΔΙΠΕ Εικόνες: 68, 132
http://www.southerncompany.com/learningpower  Εικόνα 82
  http://www.geitonas-schools.gr/naftiki/3.htm Εικόνα 103
  http://www.dei.gr  Εικόνες: 88, 89, 119, 124
  http://www.eia.doe.gov/kids/  Εικόνα 109
http://www.schoolscience.co.uk/content/index.asp Εικόνα 97
  http://www.ba.intn.it   Εικόνα 96
  Διαθεματικό βιβλίο Ε΄-Στ΄ Εικόνα 99
http://www.greekastronomy.gr/solarsystem/sol_sun.html Εικόνα 100
Βιβλίο Τεχνολογίας, ΤΕΕ Κρεστένων, Εικόνα 113