ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ
ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Στα περισσότερα αντικείμενα, όλες οι δυνάμεις είναι σε ισορροπία. Τα μισά από τα ηλεκτρόνια κινούνται σε μια κατεύθυνση και τα υπόλοιπα στην άλλη. Αυτά τα κινούμενα ηλεκτρόνια είναι διεσπαρμένα ομοιόμορφα σε όλο το αντικείμενο.
Οι μαγνήτες είναι διαφορετικοί. Στους μαγνήτες, τα περισσότερα από τα ηλεκτρόνια στο ένα άκρο κινούνται σε μια κατεύθυνση. Τα περισσότερα από τα ηλεκτρόνια τα οποία βρίσκονται στο άλλο άκρο κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση.


Εικ.73 Μαγνήτης και Μαγνητικό Πεδίο

Αυτό δημιουργεί μια δυσαναλογία στις δυνάμεις μεταξύ των ακρών ενός μαγνήτη και δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο γύρω του. Ένας μαγνήτης έχει βόρειο (N) και νότιο (S) πόλο. Η μαγνητική δύναμη σε έναν μαγνήτη ρέει από το βόρειο πόλο στο νότιο πόλο.
Σίγουρα θα έχετε κρατήσει δύο μαγνήτες τον ένα κοντά στον άλλο. Δεν συμπεριφέρονται όπως τα περισσότερα αντικείμενα. Εάν προσπαθήστε να φέρετε τους νότιους ή τους βόρειους πόλους μαζί, απωθούν ο ένας τον άλλον.
Εάν φέρετε σε επαφή διαφορετικούς πόλους, τότε έλκονται μεταξύ τους με μεγάλη δύναμη όπως ακριβώς τα ηλεκτρόνια με τα πρωτόνια.

  

  ΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ
   
 


Εικ. 74 Σχηματική αναπαράσταση γεννήτριας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα των μαγνητών για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Η κίνηση των μαγνητικών πεδίων μπορεί να έλκει και να απωθεί ηλεκτρόνια. Μερικά μέταλλα, όπως ο χαλκός, έχουν ηλεκτρόνια χωρίς σημαντικές ελκτικές δυνάμεις. Μπορούν και ξεφεύγουν από τις τροχιές τους όταν κοντά τους κινηθεί μαγνήτης.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούν τεράστιες γεννήτριες για να παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Χρησιμοποιούν πολλά και διαφόρων ειδών καύσιμα (άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή

ουράνιο) προκείμενου να κινήσουν τον στρόβιλο ο οποίος με τη σειρά του δίνει κίνηση στη γεννήτρια.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη του νερού που είναι αποθηκευμένο σ’ ένα φράγμα ή την ενέργεια του αέρα για να περιστρέψουν το στρόβιλο. Ο στρόβιλος είναι συνδεμένος με έναν άξονα στη γεννήτρια. Μέσα στη γεννήτρια υπάρχουν μαγνήτες και σπείρες καλωδίου χαλκού. Οι μαγνήτες και οι σπείρες μπορούν να σχεδιαστούν με δύο τρόπους: ο στρόβιλος μπορεί να περιστρέψει τους μαγνήτες μέσα στις σπείρες ή μπορεί να περιστρέψει τις σπείρες μέσα στους μαγνήτες. Και οι δυο μέθοδοι έχουν ως αποτέλεσμα, την κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων του χαλκού από το ένα άτομο στο άλλο λόγω του κινούμενου μαγνητικού πεδίου. Αυτά τα κινούμενα ηλεκτρόνια είναι η ηλεκτρική ενέργεια που φθάνει στα σπίτια μας. Η ηλεκτρική ενέργεια κινείται μέσω του καλωδίου πολύ γρήγορα. Σε ένα μόνο δευτερόλεπτο, μπορεί να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο επτά φορές.

 


Εικ. 75 Σχηματική αναπαράσταση θερμοηλεκτρικού εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην επάνω απλό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο,
 κάτω πυρηνικό θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο.

 

Βίντεο, Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Μεγαλόπολης, Γεννήτριες 

  Βίντεο, Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Λάδωνα. Γεννήτρια