ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 


Εικ. 83 Θερμοηλεκτρικό Εργοστάσιο

 

Τρία είδη εργοστασίων παραγωγής ενέργειας παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειαζόμαστε: εργοστάσια λιγνίτη – πετρελαίου – φυσικού αερίου (ορυκτών καυσίμων), πυρηνικά, και υδροηλεκτρικά. Τα εργοστάσια λιγνίτη παράγουν περισσότερο από τη μισή από την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν επίσης γεωθερμικά εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, και εγκαταστάσεις ηλιακής παραγωγής ενέργειας.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με την καύση των ορυκτών καύσιμων παράγουν θερμότητα για να ατμοποιήσουν το νερό. Ο ατμός περιστρέφει ένα στρόβιλο και αυτός μια γεννήτρια. Τα εργοστάσια αυτά παράγουν ρύπους οι οποίοι μπορούν να μολύνουν τον αέρα. Αυτά τα εργοστάσια λέγονται θερμοηλεκτρικά επειδή χρησιμοποιούν την ενέργεια θερμότητας για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ο λιγνίτης χρησιμοποιείται από τα περισσότερα εργοστάσια αυτού του είδους ως καύσιμο επειδή είναι «άφθονος» και οικονομικός στην εξόρυξή του. Στην Ελλάδα το 1994 οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύφθηκαν κατά 78,5% από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, κατά 8,2% από υδροηλεκτρικές μονάδες και κατά 12,2% από εισαγωγές ενέργειας.

  

  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
   
 


Εικ. 84 Σχάση Πυρήνων Ουρανίου

Τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας είναι κι αυτά θερμοηλεκτρικά επειδή παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια με τον ίδιο σχεδόν τρόπο με τα εργοστάσια των ορυκτών καυσίμων, εκτός από το ότι τα καύσιμο που χρησιμοποιούν είναι ουράνιο, το οποίο δεν καίγεται.
Το ουράνιο είναι ένα μετάλλευμα που βρίσκεται μέσα στη γη.
Οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας διαχωρίζουν τους πυρήνες των ατόμων ουράνιου για να κάνουν μικρότερα άτομα με μια διαδικασία αποκαλούμενη «σχάση» η οποία παράγει τεράστια ποσά ενέργειας θερμότητας.

Η θερμότητα χρησιμοποιείται για να μετατρέψει το νερό σε ατμό, ο οποίος περιστρέφει και πάλι ένα στρόβιλο. Οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας δεν παράγουν ρυπογόνες εκπομπές αερίων, αλλά τα απόβλητά τους είναι ραδιενεργά.
 


Εικ. 85 Χάρτης με πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη κατά το 2000. Κάνε κλικ στην εικόνα να την δεις σε μεγέθυνση.

Εικ. 86 Το Τσέρνομπιλ μετά το καταστροφικό ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο. Έρημοι δρόμοι και σπίτια.


 


Εικ. 87 Πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία

 

 

 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του νερού για να παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια. Το κινούμενο νερό χρησιμοποιείται για να περιστρέψει τα πτερύγια του υδροστροβίλου μιας γεννήτριας. Η υδροδυναμική ενέργεια θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας επειδή ανανεώνεται από τις βροχοπτώσεις.

 

 

Eik. 88, 89 Υδροηλεκτρικά Φράγματα της ΔΕΗ