ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Πολλοί επιστήμονες λένε ότι αυτά τα αέρια παγιδεύουν περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα καθώς τα επίπεδά τους αυξάνονται και ότι η μέση θερμοκρασία της γης αρχίζει να αυξάνεται. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εάν η θερμοκρασία της γης αυξηθεί μερικούς βαθμούς, θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Μας λένε ότι μπορούν να υπάρξουν περισσότερες πλημμύρες σε μερικές περιοχές και ξηρασίες σε άλλες. Θεωρούν ότι το επίπεδο των ωκεανών θα αυξηθεί καθώς θα λιώνει ο πάγος στους πόλους της γης και ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ισχυρότερες θύελλες και τυφώνες.

Προσπαθούν να πείσουν τις κυβερνήσεις όλων των χωρών ότι πρέπει να ενεργήσουν τώρα για να μειωθεί το ποσό του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα μειώνοντας τις ποσότητες των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας.

Άλλοι επιστήμονες διαφωνούν. Δεν πιστεύουν ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αυξάνεται και ότι πρόκειται πάρα πολύ σύντομα να πουν εάν θα υπάρξουν μακροπρόθεσμες αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα λόγω του αυξανόμενου διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι βέβαιοι ότι η μια μικρή αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου θα φέρει καταστροφή στη γη αλλά απεναντίας θα ωφελήσει επειδή θα έχουμε θερμότερες νύχτες και ηπιότερους χειμώνες και αύξηση των συγκομιδών.

Λένε λοιπόν ότι πρέπει να μελετήσουμε το πρόβλημα περισσότερο προτού να κάνουμε σημαντικές αλλαγές με τον τρόπο χρησιμοποιούμε τα ορυκτά καύσιμα.