ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ

“ΚΑΙ Η ΓΗ δεν είχε μορφή και ήταν κενή· και σκότος
 κάλυπτε το πρόσωπο της θάλασσας.

Και το πνεύμα του Θεού κινήθηκε προς το πρόσωπο των υδάτων.
Και ο Θεός είπε, γεννηθήτω φως:
και εγένετο φως.”

Εικ. 96 Αναπαράσταση της Μεγάλης έκρηξης Εικ.97 Ταξίδι στο χρόνο
 

Οι περισσότεροι αστροφυσικοί σήμερα πιστεύουν ότι όταν το Σύμπαν δημιουργήθηκε, όλη η ενέργεια και η μάζα ήταν συμπιεσμένες σε ένα πολύ μικρό χώρο σχηματίζοντας ένα “κοσμικό αυγό”. Όμως, η ενέργεια αυτή δεν μπορούσε να συγκρατηθεί· το αποτέλεσμα ήταν η Μεγάλη Έκρηξη (“The Big Bang”).
Δεν έχει καμία σημασία να συγκρίνουμε στο σημείο αυτό τις δύο θεωρίες για τη Δημιουργία, που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Αυτό που είναι σημαντικό, είναι ότι αυτή η θεμελιώδης διάσταση, η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, υπάρχει από τις απαρχές του χρόνου και θα συνεχίσει να υπάρχει στο διηνεκές.

Υπάρχει το ίδιο ποσό ενέργειας σήμερα που υπήρξε από τότε που δημιουργήθηκε κόσμος. Όταν χρησιμοποιούμε την ενέργεια, δεν την καταναλώνουμε. Την αλλάζουμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Όταν καίμε το ξύλο, αλλάζουμε την αποθηκευμένη
ενέργειά του σε θερμότητα και φως. Όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο, αλλάζουμε την χημική ενέργεια στη βενζίνη σε θερμότητα και σε κίνηση.

Θα υπάρξει πάντα το ίδιο ποσό ενέργειας στον κόσμο. Αλλά όλο και περισσότερο το αλλάζουμε σε θερμότητα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θερμότητας θα βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, αλλά θα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί.