ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κάθε χρόνο χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τόσο πολλή ηλεκτρική ενέργεια είναι ότι είναι εύκολο να μεταφερθεί από το ένα μέρος στο άλλο.. Μπορεί να παραχθεί σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και να μεταφερθεί μεγάλες αποστάσεις προτού να χρησιμοποιηθεί.


Εικ. 82 Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το εργοστάσιο στο σπίτι μας.

Κατ’ αρχάς, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας (1) ταξιδεύει μέσω ενός καλωδίου σε έναν μετασχηματιστή που ενισχύει την τάση (2). Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ενισχύουν την τάση επειδή η ηλεκτρική ενέργεια με μικρή τάση χάνεται κατά τη μεταφορά της μέσω των καλωδίων. Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω του εθνικού δικτύου μιας χώρας με τη βοήθεια των γραμμών μεταφοράς (3). Οι γραμμές μεταφοράς είναι οι τεράστιες

γραμμές που  συγκρατούνται από ψηλούς πύργους, τους πυλώνες, και τις οποίες βλέπετε κατά μήκος των εθνικών οδών. Οι γραμμές μεταφοράς διασυνδέονται με τέτοιο τρόπο που εάν μια γραμμή πάθει βλάβη κάποια άλλη να μπορεί να αναλάβει το φορτίο.
Το φορτίο στη συνέχεια φθάνει σε μετασχηματιστές μείωσης της τάσης, που βρίσκονται σε υποσταθμούς κατά μήκος των γραμμών, οι οποίοι μειώνουν την τάση από 350.000 βολτ σε 12.000 βολτ (4). Οι υποσταθμοί είναι μικρά κτήρια που περιέχουν τους μετασχηματιστές, τους διακόπτες, και άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται έπειτα στις γραμμές διανομής (5) που παραδίδουν την ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι σας (6). Αυτές οι γραμμές διανομής είναι εναέριες ή υπόγειες. Οι εναέριες γραμμές διανομής είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια που βλέπετε κατά μήκος των οδών.

 

Προτού να φθάσει η ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι σας, η τάση μειώνεται πάλι σε έναν άλλο μετασχηματιστή, συνήθως ένα μεγάλο γκρίζο μεταλλικό κουτί το οποίο τοποθετείται στις κολόνες της ΔΕΗ. Αυτός ο μετασχηματιστής μειώνει την ηλεκτρική ενέργεια στα 220 – 230 βολτ και είναι ακίνδυνη για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές όχι όμως και για τον άνθρωπο. Χρειάζεται προσοχή όταν χρησιμοποιούμε την ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια μπαίνει στο σπίτι σας μέσω ενός τριπλού καλωδίου αφού πρώτα συνδεθεί στο μετρητή του ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να μπορεί να τιμολογηθεί. Στη συνέχεια διακλαδίζεται σε όλο το σπίτι και ενεργοποιεί τις συσκευές μας.