ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε παράγεται από μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν διάφορα είδη καυσίμων για να παραγάγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Πολλές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας χρησιμοποιούν τον άνθρακα (λιγνίτη), το ουράνιο, ή το φυσικό αέριο για να παραγάγουν θερμότητα να υπερθερμάνουν το νερό και να το ατμοποιήσουν ή χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού.
Η υψηλή πίεση του ατμού γυρίζει τα πτερύγια ενός στροβίλου. Ο στρόβιλος συνδέεται με μια γεννήτρια, η οποία στεγάζει μια σπείρα καλωδίου χαλκού που περιβάλλεται από μεγάλους μαγνήτες. Ο στρόβιλος περιστρέφει τη σπείρα του καλωδίου γρήγορα, μέσα στο μαγνητικό πεδίο του μαγνήτη με αποτέλεσμα την κίνηση των ηλεκτρονίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Κοίτα και την παρακάτω εικόνα.

 

 
 
 
 
Πιθανές άγνωστες λέξεις:
Axle: ’ξονας
Rotating blades: Περιστρεφόμενα πτερύγια
Stationary blades: Σταθερά πτερύγια
High pressure steam: Ατμός Υψηλής Πίεσης
Low pressure steam: Ατμός Χαμηλής Πίεσης

Πηγή εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004, Premium Suite dvd
©Encarta Encyclopedia Microsoft Corporation.  All Rights Reserved.

Μετάφραση των σχολίων που εμφανίζονται στο παραπάνω αρχείο με τη σειρά που εμφανίζονται:

  1. Ένας στρόβιλος μετατρέπει την ενέργεια από νερό, ατμό ή αέριο σε μηχανική ενέργεια.
  2. Ένας στρόβιλος αποτελείται από σταθερά και περιστρεφόμενα πτερύγια.
  3. Ατμός υψηλής πίεσης εισχωρεί στο στρόβιλο.
  4. Τα σταθερά πτερύγια κατευθύνουν τον ατμό υψηλής ταχύτητας στα περιστρεφόμενα πτερύγια, γεγονός που περιστρέφει τον άξονα.
5. Ο ατμός κινείται σε δυο ή περισσότερα τμήματα με σταθερά και περιστρεφόμενα πτερύγια.
6. Όσο περισσότερες εναλλαγές σταθερών και περιστρεφόμενων πτερυγίων υπάρχουν, τόσο  περισσότερο αποδοτικός είναι ο στρόβιλος.