ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 


Εικ. 76 Ξηρό ηλεκτρικό στοιχείο. Μπαταρία

Μια μπαταρία παράγει ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μέταλλα βυθισμένα σε ειδικό χημικό διάλυμα. Μια χημική αντίδραση μεταξύ των μετάλλων και της χημικής ουσίας ελευθερώνει ηλεκτρόνια από το ένα μέταλλο. Το μέταλλο που ελευθερώνει ηλεκτρόνια αναπτύσσει θετικό φορτίο και το άλλο μέταλλο αναπτύσσει αρνητικό φορτίο. Εάν ένα καλώδιο είναι συνδεμένο απ’ το ένα άκρο της μπαταρίας στο άλλο, τα ηλεκτρόνια διατρέχουν το καλώδιο για να ισορροπήσουν το ηλεκτρικό φορτίο. Εάν

 

τοποθετήσουμε μια συσκευή, που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια π.χ. ένα λαμπάκι, κατά μήκος του καλωδίου τότε τα κινούμενα ηλεκτρόνια προκαλούν πυράκτωση του σύρματος βολφραμίου της μικρής λάμπας. Στην διπλανή εικόνα, τα ηλεκτρόνια ρέουν από το αρνητικό πόλο της μπαταρίας μέσω του καλωδίου στο λαμπάκι και ξανά πίσω στην μπαταρία.

 


Εικ. 77 Σχηματική αναπαράσταση καλωδίου όπου φαίνεται η κίνηση των ηλεκτρόνιων.