ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το προπάνιο χρησιμοποιείται στις ψησταριές, στις κουζίνες ή σε σόμπες για θέρμανση. Αποθηκεύεται σε ειδικές κυλινδρικές δεξαμενές. Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Μην αγγίξτε ποτέ μια δεξαμενή προπανίου. Εάν ακούσετε (σφύριγμα) ή μυρίσετε διαρροή προπανίου, πέστε το σ’ έναν ενήλικο και παραμείνετε μακριά. Οι επιχειρήσεις προσθέτουν εκείνη την ίδια μυρωδιά σάπιου αυγού στο προπάνιο όπως κάνουν και στο φυσικό αέριο.