ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε αντικείμενα περισσότερο από μία φορά.

Πλύνετε τις πλαστικές σακούλες που βάζετε το σάντουιτς και χρησιμοποιήστε τες πάλι. Χρησιμοποιήστε τα comics από τις εφημερίδες και τα περιοδικά για να τυλίξετε δώρα.
Βάψτε το παλαιό ποδήλατο της μεγάλης αδελφής σας ή του αδελφού σας αντί της αγοράς ενός νέου. Επισκευάστε τα παλαιά πράγματα όποτε μπορείτε.
Δώστε τα παλαιά ενδύματά σας και τα παιχνίδια σε κάποιον που τα χρειάζεται μην τα πετάτε.
Να μια μεγάλη αντίθεση:


«Εάν ο καθένας μας εξοικονομεί λίγη ενέργεια, προσθέτει πολύ περισσότερη».