ΤΑΞΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΤΑΞΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Η ηλεκτρική ενέργεια ταξιδεύει σε κλειστά κυκλώματα. Εάν ένα κύκλωμα είναι ανοικτό, τα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να κινηθούν. Όταν πατάμε ένα διακόπτη, κλείνουμε ένα κύκλωμα. Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει από το ηλεκτρικό καλώδιο στη λάμπα και ξανά πίσω στο καλώδιο. Η λάμπα σβήνει όταν δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.


 
   

Αν κάνεις αυτά τα πειράματα μόνος σου να χρησιμοποιήσεις μια απλή μπαταρία και όχι τις πρίζες του σπιτιού σου - σχολείου σου.

   

 

 
 

Η ηλεκτρική ενέργεια έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πλέον χωρίς αυτήν.
Η ηλεκτρική ενέργεια θεωρείται ενέργεια υψηλής ποιότητας, δηλ. ο βαθμός απόδοσής της κατά τη διαδικασία μετατροπής της σε άλλη μορφή ενέργειας είναι μεγάλος. Αποτελεί τη βάση της οικονομίας κάθε ανεπτυγμένης χώρας και ο χαρακτηρισμός της ως «ευγενούς» μορφή ενέργειας βασίζεται στα πλεονεκτήματά της έναντι άλλων μορφών ενέργειας. Συγκεκριμένα, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, είναι εύκολη η χρησιμοποίησή της και μπορεί ευχερώς να μετατραπεί σε μορφές τελικής ενέργειας, δηλ. μορφές που είναι απαραίτητες για τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

  Πάτα στο παρακάτω δεσμό για να δημιουργήσεις τα δικά σου κυκλώματα απλά ή σύνθετα.
 
 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μορφή δευτερογενούς ενέργειας, η οποία προκύπτει μετά από μια σειρά διαδικασιών μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας (ορυκτά καύσιμα, ορυκτά ουρανίου, ενέργεια υδατόπτωσης κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες πηγές ενέργειας για να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές οι πηγές μπορεί να είναι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

Ο άνθρακας, ο οποίος είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια και από τη δύναμη του τρεχούμενου νερού η οποία είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η ηλεκτρική δεν ταξινομείται ούτε στις ανανεώσιμες ούτε στις μη ανανεώσιμες πηγές.