ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(για εκπαιδευτικούς)

 

Πατώντας τους παρακάτω δεσμούς μπορείς να παρακολουθήσεις κάποιες παρουσιάσεις από το χώρο της ενέργειας. Από τους πιο σημαντικούς και στον οποίο πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή είναι ο δεσμός που σας μεταφέρει στην παρουσίαση του Εικονικού Περιβάλλοντος Εργασίας για το Σχεδιασμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΕΠΕΣΠΠΕ) όπου θα παρακολουθήστε μια εισαγωγική, εικονική, βήμα προς βήμα, παρουσίαση της δομής και της λειτουργίας του.
Το ΕΠΕΣΠΠΕ έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τον Κώστα Ι. Γαβριλάκη στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Κ.Μ. Σοφούλη. Επίσης μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και στην παρακάτω διεύθυνση όπου θα αποκτείστε μια πλήρη άποψη για το παραπάνω θέμα.
http://alkaios.aegean.gr/sppe/planning/index.htm
Επίσης ένας πολύ καλός βοηθός στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος αποτελεί και η παρακάτω διεύθυνση http://alkaios.aegean.gr/sppe/forums/index.htm απ' όπου θα έχετε άμεση βοήθεια για όποια περιβαλλοντική ανησυχία και την εισαγωγή της στη διδακτική της πράξη.

Οι υπόλοιπες παρουσιάσεις αλιεύθηκαν στο διαδίκτυο και αποτελούν εργασίες όσων ενδιαφέρονται γι' αυτό που λέγεται περιβάλλον.
Απαιτείται η ύπαρξη του Microsoft PowerPoint. Πατήστε στους παρακάτω δεσμούς και επιλέξτε "'Ανοιγμα".

 
ΕΠΕΣΠΠΕ
  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Ι
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΙΙ
ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ