ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

 


Εικ. 90 Πηγή Εγκυκλοπαίδεια Encarta 2004
Κάνε κλικ στο διάγραμμα να δεις την παραγωγή ενέργειας κάποιων χωρών
και κάνε συγκρίσεις όσον αφορά τη χρήση ενέργειας μεταξύ
των κυρίαρχων και οικονομικά ασθενέστερων  χωρών.
Βγάλε τα συμπεράσματά σου.

 

Το πόσο κοστίζει η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας; Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

Το κόστος καυσίμων.  Τ
ο σημαντικότερο κόστος στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα καύσιμα. Πολλές πηγές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ο φτηνότερος τρόπος και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι πιθανώς ο ακριβότερος.

Το κόστος κατασκευής του εργοστασίου.  Ένα εργοστάσιο μπορεί να είναι ακριβό στην κατασκευή του αλλά να χρησιμοποιεί φθηνό καύσιμο. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα είναι φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκουν τα πυρηνικά εργοστάσια. Τα εργοστάσια καύσης ορυκτών καυσίμων είναι φθηνά στην κατασκευή τους αλλά η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν είναι ακριβότερη.

Η αποδοτικότητα.  Κατά τον υπολογισμό του κόστους, πρέπει επίσης να εξετάσουμε την αποδοτικότητα εγκαταστάσεων. Η αποδοτικότητα είναι το ποσό της χρήσιμης ενέργειας που παίρνουμε από ένα σύστημα. Μια πλήρως αποδοτική μηχανή θα άλλαζε όλη την ενέργεια που της παρέχουμε σε χρήσιμη μορφή. Η αλλαγή μιας μορφής ενέργειας σε άλλη περιλαμβάνει πάντα απώλεια ενέργειας.

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα. Μπορούμε να «δούμε» αυτή τη χαμένη ενέργεια στα μεγάλα σύννεφα ατμού πάνω απ’ τους γιγαντιαίους πύργους ψύξης που χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας προκειμένου να παγώσουν τον ατμό που βγήκε από τον στρόβιλο ώστε να τον συμπυκνώσουν σε νερό και να ξαναχρησιμοποιηθεί. Ένα εργοστάσιο λιγνίτη καίει περίπου 8.000 τόνους του άνθρακα κάθε ημέρα. Περίπου τα δύο τρίτα της χημικής ενέργειας στον άνθρακα (5.300 τόνοι) χάνονται κατά την μετατροπή πρώτα σε θερμική ενέργεια και έπειτα σε ηλεκτρική.

 

 

Εγκατεστημένη Ισχύς και Παραγωγή Ηλεκτρικής Εν. του
συστήματος της Δ.Ε.Η. ανά τύπο μονάδων το 1999

Τύπος Μονάδας Ισχύς (MW) % Παραγωγή (GWh) %
Λιγνιτικές 4900 46.5 29115 65.0
Πετρελαϊκές 1985 18.8 7160 16.0
Υδροηλεκτρικές 3092 29.3 4800 10.7
Φυσικού Αερίου 537 5.1 3690 8.2
Ανεμογεννήτριες 26 0.2 56 0.1
Σύνολο 10540 44821
Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 

Στην Ελλάδα εδώ και 45 χρόνια η επιχείρηση η οποία ασχολείται με την παραγωγή και διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Δ.Ε.Η. (Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), η οποία εξυπηρετεί πάνω από 6.700.000 πελάτες, με δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 200.989 χιλιομέτρων, δίκτυο μεταφοράς 10.330 χιλιομέτρων. Η Δ.Ε.Η. τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθειά της να εκσυγχρονιστεί και να καταστεί ανταγωνιστική και βιώσιμη στην ευρωπαϊκή αγορά, προέβη στην κατάρτιση ενός αναπτυξιακού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου προβλεπόταν η εγκατάσταση τριών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, με σκοπό τη βελτίωση της κατανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και γενικά την ορθολογικότερη και οικονομικότερη διαχείριση του συστήματος παραγωγής. Επίσης, μεγάλη σημασία δόθηκε στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της, προωθώντας την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος "ΕΡΜΗΣ", που ήδη από το 1994 εφαρμόστηκε στην Αθήνα. Με το σύστημα αυτό δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να εξυπηρετείται οn-line για οποιοδήποτε θέμα σε κάθε χρονική στιγμή. Όσον αφορά το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας και της τιμολογιακής πολιτικής, το οποίο έχει τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα από τη Δ.Ε.Η., έχουν γίνει αλλαγές των δικτύων από 15 ΚV σε 20 ΚV σε δίκτυο μήκους 4.000 km και προωθήθηκαν μέτρα βελτίωσης των τιμολογίων, για την παροχή κινήτρων στις βιομηχανίες. Η ΔΕΗ παράγει 70,3 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη και παράγει συνολικά από όλα τα εργοστάσια 48,9 Twh.