ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

Η ενέργεια βρίσκεται με διαφορετικές μορφές, όπως φωτεινή, θερμική, ηχητική κινητική κ.α. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για δυο γενικές κατηγορίες: την κινητική και τη δυναμική.


Εικ. 93 Μορφές ενέργειας

 
 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 

Η δυναμική ενέργεια είναι η αποθηκευμένη ενέργεια που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του σε ένα πεδίο. π.χ. μια πέτρα που βρίσκεται σε ένα ορισμένο ύψος από την επιφάνεια της Γης ή τα βάρη που κρατά ψηλά  ο αρσιβαρίστας έχουν δυναμική ενέργεια.

Υπάρχουν διάφορες μορφές δυναμικής ενέργειας.  
 

Η χημική ενέργεια  είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στους δεσμούς των ατόμων και των μορίων. Είναι η ενέργεια που κρατά αυτά τα μόρια ενωμένα. Η τροφή, η βιομάζα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και το προπάνιο είναι παραδείγματα της αποθηκευμένης χημικής ενέργειας.

 

Η αποθηκευμένη μηχανική ενέργεια είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στα αντικείμενα από την εφαρμογή μιας δύναμης. Τα συμπιεσμένα ελατήρια και οι τεντωμένες λαστιχένιες ζώνες είναι παραδείγματα της αποθηκευμένης μηχανικής ενέργειας.

 


Εικ. 95 Σχηματική αναπαράσταση, πυρηνική σχάση - σύντηξη.

 

Η πυρηνική ενέργεια  είναι ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυρήνα ενός άτομου. Είναι η ενέργεια που κρατά τον πυρήνα ενωμένο. Η ενέργεια αυτή μπορεί να απελευθερωθεί όταν έχουμε ένωση σωματιδίων (πυρηνική σύντηξη) ή το χωρισμό τους (σχάση). Οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας διασπούν τους πυρήνες των ατόμων ουράνιου (σχάση) με μια διαδικασία αποκαλούμενη αλυσιδωτή αντίδραση. Ο ήλιος ενώνει τους πυρήνες των ατόμων υδρογόνου με τη διαδικασία που ονομάζεται πυρηνική σύντηξη.

 

Η βαρυτική ενέργεια είναι ενέργεια λόγω θέσης. Ένας βράχος που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια. Η ενέργεια του νερού που φυλάσσεται σ’ ένα φράγμα είναι ένα παράδειγμα της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας.