ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ


Για ποιο λόγο όμως η ατμόσφαιρα αφήνει το φως να περάσει, αλλά παγιδεύει τη θερμότητα;

Τα αέρια θερμοκηπίου, συνήθως διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, απορροφούν τη θερμική ενέργεια και φροντίζουν για την εκ νέου αποστολή της πίσω στη γη.
Τα τελευταία 50 χρόνια, το ποσό μερικών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί εντυπωσιακά. Παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα όταν αναπνέουμε και

Εικ. 68 Οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων "προσφέρουν" καθημερινά στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα

όταν καίμε ξύλα και ορυκτά καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, και προπάνιο) και σκουπίδια.

Μικρή ποσότητα μεθανίου διαφεύγει από τα ορυχεία άνθρακα και τις πετρελαιοπηγές. Μικρή ποσότητα παράγεται όταν αποσυντίθενται φυτά και σκουπίδια. Μερικά ζώα παράγουν επίσης αέριο μεθανίου. Μια αγελάδα μπορεί να εκπέμψει αρκετό μεθάνιο σε ένα έτος για να γεμίσει ένα αερόστατο!