ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιούμε πολλές διαφορετικές πηγές ενέργειας για να εκτελέσουμε τις εργασίες μας. Οι πηγές ενέργειας είναι ταξινομημένες σε δύο ομάδες: τις ανανεώσιμες και τις μη ανανεώσιμες.
Στις περισσότερες χώρες όπως και στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούμενης ενέργειάς μας προέρχομαι από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το προπάνιο, και το ουράνιο είναι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, για να θερμάνουν τα σπίτια μας, για να κινήσουν τα αυτοκίνητά μας, και για να κατασκευάσουν όλα τα είδη προϊόντων.
Αυτές οι πηγές ενέργειας καλούνται μη ανανεώσιμες επειδή οι προμήθειές τους είναι περιορισμένες. Το πετρέλαιο, παραδείγματος χάριν, διαμορφώθηκε πριν εκατομμύρια χρόνια από τα υπολείμματα των αρχαίων θαλασσίων φυτών και των ζώων. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε πετρέλαιο σε σύντομο χρονικό διάστημα

 


Εικ. 99 Πηγές Ενέργειας

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν τη βιομάζα, τη γεωθερμική ενέργεια, την ενέργεια του νερού, την ηλιακή ενέργεια, και την ενέργεια του αέρα (αιολική). Καλούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επειδή ανανεώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι ημέρες περνούν όμως ο ήλιος λάμπει, ο άνεμος φυσά και τα ποτάμια ρέουν. Χρησιμοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να παράγουμε κυρίως ηλεκτρική ενέργεια.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι διαφορετική από τις άλλες πηγές ενέργειας επειδή είναι μια δευτερεύουσα πηγή ενέργειας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη πηγή ενέργειας για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Στην πατρίδα μας, ο άνθρακας είναι η υπ’ αριθμό ένα πηγή ενέργειας για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.