ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ WATT (βατ);

Για να μετρήσουμε μια απόσταση χρησιμοποιούμε το μέτρο ή το χιλιόμετρο. Για το βάρος χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης το κιλό ή τον τόνο. Έτσι για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούμε το βατ (Watt),το κιλοβάτ (Kwatt), το μεγαβάτ (Mwatt) και την κιλοβατώρα για να μετρήσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε σε χρονικό διάστημα μιας ώρας.
Κάθε συσκευή απαιτεί ορισμένα Watt για να λειτουργήσει σωστά. Οι λάμπες φωτισμού απαιτούν 60, 75, 100 ή και περισσότερα watt. Ένας στεγνωτήρας μαλλιών 1500 watt.
Ένα κιλοβάτ είναι 1.000 Watt. Χρησιμοποιείται για να μετρήσει μεγαλύτερα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η κιλοβατώρα μετρά το ποσό ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μια ώρα. Μερικές φορές είναι ευκολότερο να γίνουν κατανοητοί αυτοί οι όροι εάν τους συγκρίνετε με το νερό που δέχεται μια πισίνα. Το κιλοβάτ θα ήταν το πόσο γρήγορα το νερό πηγαίνει στη πισίνα ενώ η κιλοβατώρα είναι το πόσο νερό προσθέσαμε στην πισίνα. Πληρώνουμε την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούμε σε κιλοβατώρες. Η επιχείρηση ηλεκτρισμού μας στέλνει έναν λογαριασμό για τον αριθμό των κιλοβατώρων που χρησιμοποιούμε κάθε τετράμηνο.

  Η ηλεκτρική ενέργεια μετράται σε Βαττώρες (Wh). Πίνακας από το ψηφιακό δίσκο του ΔΙΠΕ: "Εμείς και η Ενέργεια"
 
1 KWh (Κιλοβαττώρα) = 1.000 Wh Είναι η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνει μια λάμπα 100 βαττ (W) όταν λειτουργεί για διάστημα 10 ωρών (h)
1 MWh (Μεγαβαττώρα) = 1.000.000 Wh Είναι η ποσότητα ενέργειας, η οποία χρειάζεται για να ζεσταθεί ένα μεγάλο σπίτι στην Ελλάδα επί μία εβδομάδα το χειμώνα, χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρισμό
1 ΤWh (Τεραβαττώρα) = 1.000.000.000.000 Wh Είναι η ποσότητα ηλεκτρισμού που χρησιμοποιεί μία ελληνική πόλη 60.000 κατοίκων μέσα σ’ ένα χρόνο.