ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 


Εικ. 93 Μορφές ενέργειας

Η ενέργεια βρίσκεται με διαφορετικές μορφές, όπως φωτεινή, θερμική, ηχητική κινητική κ.α. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για δυο γενικές κατηγορίες: την κινητική και τη δυναμική.

 
 
 
 
 
   
  ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
   
 

Η κινητική ενέργεια είναι κίνηση: όπως των κυμάτων, των ηλεκτρονίων, των ατόμων, των μορίων, ουσιών, και αντικειμένων.
Η ηλεκτρική ενέργεια
 είναι η μετακίνηση των ηλεκτρονίων. Όλα τα σώματα αποτελούνται από μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία

ονομάζουμε άτομα. Τα άτομα αποτελούνται από ακόμα μικρότερα σωματίδια τα ηλεκτρόνια, πρωτόνια, και νετρόνια. Η εφαρμογή μιας δύναμης μπορεί να κάνει μερικά από τα ηλεκτρόνια να κινηθούν. Τα ηλεκτρόνια που κινούνται μέσω ενός καλωδίου προκαλούν την ηλεκτρική ενέργεια. Η αστραπή είναι ένα άλλο παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ραδιενέργεια ή Ενέργεια από ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που ταξιδεύει με εγκάρσια κύματα. Η ακτινοβόλος ενέργεια περιλαμβάνει το ορατό φως, τις ακτίνες X, τις ακτίνες γάμα και τα ραδιοκύματα. Το φως είναι ένας τύπος ακτινοβόλου ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι ένα παράδειγμα της ακτινοβόλου ενέργειας.

Η θερμική ενέργεια, ή θερμότητα, είναι η εσωτερική ενέργεια των σωμάτων η οποία προκαλείται από τη μετακίνηση των ατόμων και των μορίων μέσα στα διάφορα σώματα. Η γεωθερμική ενέργεια είναι ένα παράδειγμα της θερμικής ενέργειας.

Η Κινητική Ενέργεια είναι ή ενέργεια που αποκτά ένα σώμα λόγω της κίνησής του. Ο αέρας είναι ένα παράδειγμα κινητικής ενέργειας.
Ο Ήχος
είναι η μετακίνηση της ενέργειας μέσω διαφόρων μέσων με διαμήκη κύματα. Ο ήχος παράγεται όταν μια δύναμη αναγκάσει ένα αντικείμενο ή μια ουσία να δονηθεί. Η ενέργεια μεταφέρεται μέσω της ουσίας σαν κύμα.