ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ:
Η ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ:
Η ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ

 


Εικ. 69 Σχηματική παράσταση ατόμου

Τι ακριβώς είναι η μυστήρια δύναμη που ονομάζουμε ηλεκτρική ενέργεια;
Κάποιος θα απαντούσε ότι είναι η δύναμη που κινεί τα ηλεκτρόνια.

Και τι είναι τα ηλεκτρόνια;
Τα ηλεκτρόνια είναι μικροσκοπικά σωματίδια που βρίσκονται στα άτομα.

Τα πάντα στο σύμπαν αποτελούνται από άτομα, κάθε αστέρι, κάθε δέντρο, κάθε ζώο. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από άτομα. Ο αέρας και το νερό, επίσης. Τα άτομα είναι οι δομικές μονάδες του σύμπαντος. Είναι τόσο μικρά που εκατομμύρια από αυτά θα χωρούσαν στο κεφάλι μιας καρφίτσας.


Εικ. 70 Άτομο ηλίου το οποίο έχει 2 ηλεκτρόνια, 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια.

Τα άτομα αποτελούνται από ακόμα τα μικρότερα σωματίδια. Το κέντρο ενός ατόμου ονομάζεται πυρήνας. Αυτός αποτελείται από τα  πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια είναι πολύ μικρά. Τα ηλεκτρόνια είναι πολύ πιο μικρότερα σε μέγεθος από τα προηγούμενα. Τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα σε τροχιές και σε μεγάλη απόσταση από τον πυρήνα. Εάν ο πυρήνας είχε το μέγεθος μιας μπάλας του τένις, το άτομο θα είχε

το μέγεθος ενός μεγάλου κτηρίου. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου έλκονται μεταξύ τους. Και τα δύο έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Το ηλεκτρικό φορτίο είναι μια δύναμη μέσα στο σωματίδιο. Τα πρωτόνια έχουν θετικό φορτίο (+) και τα ηλεκτρόνια έχουν αρνητικό φορτίο (-). Το θετικό φορτίο των πρωτονίων είναι ίσο με το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων. Τα αντίθετα φορτία έλκονται. Ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο όταν έχει ίσο αριθμό πρωτονίων κα ηλεκτρονίων. Τα νετρόνια δεν έχουν κανένα είδους φορτίου και ο αριθμός τους μπορεί να ποικίλει.

  

 

Ο αριθμός πρωτονίων σε ένα άτομο καθορίζει το είδος ατόμου, ή του στοιχείου. Ένα στοιχείο είναι μια ουσία στην οποία όλα τα άτομα είναι ίδια. Κάθε άτομο του υδρογόνου, παραδείγματος χάριν, έχει ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, χωρίς κανένα νετρόνιο. Κάθε άτομο του άνθρακα έχει έξι πρωτόνια, έξι ηλεκτρόνια, και έξι νετρόνια.
Τα ηλεκτρόνια παραμένουν συνήθως σε μια σταθερή απόσταση από τον πυρήνα στις σταθερές τροχιές τους. Η τροχιά που βρίσκεται πιο κοντά στον πυρήνα μπορεί να κρατήσει δύο ηλεκτρόνια. Η επόμενη μπορεί να κρατήσει μέχρι οκτώ. Οι εξωτερικές τροχιές κρατούν ακόμη περισσότερα.

Τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στις τροχιές που είναι πιο κοντά στον πυρήνα αναπτύσσουν ισχυρές δυνάμεις έλξης με τα πρωτόνια. Μερικές φορές, τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στις ακραίες τροχιές δεν έχουν ισχυρές δυνάμεις έλξης και μπορούν να κινούνται από το ένα άτομο στο άλλο όταν εφαρμοστεί πάνω τους μια δύναμη. Αυτά ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια. Σε κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα μια πηγή αναγκάζει τα ελεύθερα ηλεκτρόνια να κινηθούν σε μια κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή δίνει την ηλεκτρική ενέργεια.

   
 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μορφή δευτερογενούς ενέργειας, η οποία προκύπτει μετά από μια σειρά διαδικασιών μετατροπής πρωτογενούς ενέργειας (ορυκτά καύσιμα, ορυκτά ουρανίου, ενέργεια υδατόπτωσης κ.λπ.). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες πηγές ενέργειας για να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτές οι πηγές μπορεί να είναι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

Ο άνθρακας, ο οποίος είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μπορούμε να πάρουμε ηλεκτρική ενέργεια και από τη δύναμη του τρεχούμενου νερού η οποία είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η ηλεκτρική δεν ταξινομείται ούτε στις ανανεώσιμες ούτε στις μη ανανεώσιμες πηγές.