Η Σύνθεση της Ατμόσφαιρας
 

Η ατμόσφαιρα αποτελείται από πολλά διαφορετικά αέρια. Τα σταθερά συστατικά του 99% του ξερού ατμοσφαιρικού αέρα της τροπόσφαιρας είναι: οξυγόνο (20,95%) και άζωτο (78,09%). Το άλλο 1% περίπου είναι ένα μείγμα από αέρια του «θερμοκηπίου» και άλλα αέρια. όπως Αργόν, Νέον, Ήλιον, Κρυπτόν, Υδρογόνο, Ξένον και Διοξείδιο του Άνθρακα. Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι συνήθως υδρατμοί, που αναμιγνύονται με το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το όζον, το νιτρικό οξύ, χλωροφθοράνθρακες (CFC) και άλλα αέρια.

Εικ. 10 Λογισμικό GAIA IΙ
Πάτα στην εικόνα να δεις μια προσομοίωση των αλλαγών που συμβαίνουν καθώς ανεβαίνουμε στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Μέγεθος 1,9 MB

 

Ξερός καθαρός αέρας, είναι αυτός που έχει απαλλαχτεί από υδρατμούς και σκόνες. Από τα βασικά του συστατικά το άζωτο και το αργό, είναι αδρανή αέρια στην τροπόσφαιρα και χρησιμεύουν για την αραίωση του οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο που παράγουμε όταν αναπνέουμε και όταν καίμε ξύλα και ορυκτά καύσιμα. Το μεθάνιο είναι το κύριο αέριο στο φυσικό αέριο. Παράγεται επίσης όταν αποσυντίθενται τα φυτά και τα ζώα. Τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου παράγονται με τη καύση των καυσίμων και με άλλους τρόπους.