Υδατώδη Μετέωρα ή Υδρομετέωρα
 

Όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης.

Ο όρος προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει τα σύννεφα, την ομίχλη, την άχλη (η αχλύς), (υδρομετέωρα που δημιουργούνται απ'

τα αιωρούμενα στην ατμόσφαιρα υγρά σωματίδια), τη βροχή, το χιόνι, το χιονόνερο, το χαλάζι,  (υγρά ή στερεά κατακρημνίσματα), τη δροσιά (η δρόσος) και την πάχνη (απ' την απόθεση νερού η πάγου εξαιτίας της άμεσης επαφής των υδρατμών με το ψυχρό έδαφος). Τέλος τα σωματίδια των υδρομετεώρων είναι δυνατό να προέρχονται από το νερό ή τον πάγο που έχει ήδη αποτεθεί στην επιφάνεια του εδάφους και παρασύρεται από τον άνεμο (Εικ. 85).

Εικ.85

Η αστραπή - κεραυνός και η βροντή ανήκουν στην κατηγορία των ηλεκτρομετεώρων (http://www.perivalon.gr/02_04.html, ενεργός την 11 - 11 - 2004).
Από τη λέξη αυτή προέρχεται και ο όρος Μετεωρολογία.
Τα παραπάνω πλην των ηλεκτρομετεώρων είναι επίσης γνωστά και με τον όρο "Υετός". Μ' αυτόν τον όρο εννοούμε όλα τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα (κατακρήμνισμα: ίζημα, κατακάθι) που με οποιαδήποτε μορφή του νερού, υγρή ή στερεή, πέφτουν στην επιφάνεια της γης από τον ουρανό, αφού προηγουμένως έχουν ανέλθει σ' αυτόν με την διαδικασία τής εξάτμισης των επιφανειακών νερών. Ο Υετός περιλαμβάνει λοιπόν όλα τα είδη τής βροχής, το χιονόνερο, το χιόνι, το χαλάζι αλλά και κάθε μορφή υγρασίας πού επικάθεται στο έδαφος και τα φυτά, όπως η δρόσος, και η πάχνη. 
Η μορφή που θα έχουν τα υδάτινα αυτά κατακρημνίσματα όταν φτάνουν στο έδαφος, εξαρτάται απ' την θερμοκρασία, την υγρασία και την ύπαρξη ή όχι κατακόρυφων ρευμάτων τού αέρα. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω απ' το σημείο παγοποιήσεως (0 βαθμοί Κελσίου) τα κατακρημνίσματα θα έχουν μορφή βροχής, διαφορετικά χιονιού. Αν όμως η θερμοκρασία δεν είναι πολύ κάτω απ' το σημείο παγοποιήσεως θα έχουμε χαλάζι.

Τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, δηλαδή τα
νέφη, η βροχή, το χαλάζι, το χιόνι, η δροσιά, η πάχνη και η ομίχλη επιδρούν τόσο στην θερμοκρασία όσο και στην ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στο περιβάλλον των φυτών. Επιπλέον, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην διαμόρφωση της ατμοσφαιρικής αλλά και της εδαφικής υγρασίας ενώ ορισμένα από αυτά και ιδιαίτερα το χαλάζι μπορούν να προκαλέσουν και μηχανικές ζημιές στα φυτά. 
Όλα τα υδατώδη μετέωρα έχουν κάτι κοινό. Προέρχονται από τα σύννεφα. Είναι όλα μορφές νερού που πέφτουν από τον ουρανό. Επιπλέον, όλα έχουν επιπτώσεις στη ζωή στη γη, κάνοντας μερικούς ανθρώπους να πηδούν από χαρά και άλλους να γκρινιάζουν, μουρμουρίζοντας για την ομπρέλα που πρέπει να κουβαλήσουν ή να φτυαρίσουν το χιόνι προκειμένου να βγουν από το σπίτι τους. Συμβάλλουν στην προκοπή των φυτών στους κήπους μας ή πολλές φορές και στην καταστροφή των καλλιεργειών και των περιουσιακών μας στοιχείων.
Ενώ μερικά μέρη του κόσμου αντιμετωπίζουν μεγάλη ποσότητα κατακρημνισμάτων σε άλλα μέσω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου παρουσιάζονται αυξανόμενα επίπεδα ξηρασίας καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Αυτό συμβαίνει σε περιοχές που είναι χαρακτηριστικά ξηρές, όπως τα κέντρα των ηπείρων.