Μέτωπα Κακοκαιρίας
Ψυχρό Μέτωπο
Θερμό Μέτωπο

 

Μέτωπα Κακοκαιρίας
 

Η συνάντηση δυο αερίων μαζών δημιουργεί μια ζώνη μετάβασης από μια ζώνη μεγάλης πυκνότητας σε μια ζώνη μικρής πυκνότητας. αυτό ονομάζεται στη μετεωρολογία "μέτωπο". Αν σε ένα κινούμενο μέτωπο προηγείται θερμή αέρια μάζα της ψυχρής, αυτό ονομάζεται "ψυχρό" ενώ όταν συμβαίνει το αντίθετο λέγεται "θερμό". Όταν ένα

Εικ. 171 Είδη Μετεωρολογικών Μετώπων

 

μέτωπο δεν παρουσιάζει αισθητή μετακίνηση χαρακτηρίζεται "στάσιμο". Όταν ένα ψυχρό μέτωπο που κινείται γρήγορα συναντήσει ένα θερμό μέτωπο που κινείται αργά τότε ο θερμός αέριας  "σπρώχνεται" από την επιφάνεια του εδάφους προς τα επάνω και τα δύο μέτωπα γίνονται ένα. Αυτό το μέτωπο ονομάζεται "συνεσφιγμένο".

 
 
Ψυχρό Μέτωπο
 

Εικ. 172 Ψυχρό Μέτωπο
Πηγή: Πανεπιστήμιο Illinois

 

Ως κρύο μέτωπο ορίζεται η ζώνη μετάβασης όπου μια μάζα κρύου αέρα αντικαθιστά μια θερμότερη μάζα αέρα. Ο κρύος αέρας αφού είναι ψυχρός είναι και βαρύς. Σπρώχνει έτσι προς τα πάνω την ζεστή μάζα αέρα η οποία όμως αφού ανεβαίνει στα ψηλότερα και ψυχρότερα στρώματα της ατμόσφαιρας ψύχεται και σχηματίζει σύννεφα, τα οποία φέρνουν βροχή ή ακόμη και χιόνι. Τα κρύα μέτωπα γενικά κινούνται από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. Ο αέρας πίσω από ένα κρύο μέτωπο είναι προφανώς πιο κρύος και ξηρότερος από τον αέρα μπροστά από το μέτωπο. Το ψυχρό μέτωπο κατά την κίνησή του μπορεί σε χρονικό διάστημα μιας ώρας να ρίξει τη θερμοκρασία μιας περιοχής κατά 15 βαθμούς.


 
  Θερμό Μέτωπο
 
 

Εικ. 173 Θερμό Μέτωπο
Πηγή: Πανεπιστήμιο Illinois

 

Ως θερμό μέτωπο ορίζεται η ζώνη μετάβασης όπου μια θερμή μάζα αέρα αντικαθιστά μια μάζα κρύου αέρα. Καθώς ο ψυχρός υποχωρεί ο θερμός ως ελαφρύτερος παίρνει τη θέση του και ανεβαίνει πάνω από αυτόν. Συνεχίζει το ανέβασμα στα ψυχρότερα στρώματα της ατμόσφαιρας όπου ψύχεται γίνεται σύννεφο που πυκνώνει όλο και περισσότερο μέχρι που αρχίζει να βρέχει. Τα θερμά μέτωπα γενικά κινούνται από νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Ο αέρας πίσω από ένα θερμό μέτωπο είναι θερμότερος και πιο υγρός από τον αέρα μπροστά από το μέτωπο. Όταν ένα θερμό μέτωπο κινείται ο αέρας της περιοχής γίνεται θερμότερος και περισσότερο  υγρός  απ’ ότι ήταν πριν.

 

Πάτα εδώ για να βρεις περισσότερα στοιχεία τα μέτωπα (χρειάζεται να συνδεθείς στο διαδίκτυο) Πανεπιστήμιο του Illinois
ή εδώ   Meteognosis SA ελληνική σελίδα με γενικά στοιχεία μετεωρολογίας