Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
 

Ιδρύθηκε το 1931. Μέχρι τότε ήταν τμήμα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) είναι το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και των Βαλκανίων. Ιδρύθηκε με δωρεά του βορειοηπειρώτη τραπεζίτη Βαρώνου Γεωργίου Σίνα το 1842.

Το τμήμα μετεωρολογίας ιδρύθηκε το 1894 απ' τον τότε διευθυντή τού αστεροσκοπείου Δημήτριο Αιγινήτη επειδή κρίθηκε ότι η θέση και η γενική κατασκευή της ελληνικής χερσονήσου απαιτούσαν ιδιαίτερη υπηρεσία μετεωρολογικών μελετών. Τέθηκαν στη διάθεσή της όλοι οι μετεωρολογικοί σταθμοί που υπήρχαν στις επαρχίες και δημιουργήθηκαν και νέοι. Από τον Αύγουστο του 1931 το τμήμα ονομάστηκε Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΜΥ) και αποτελούσε υπηρεσία τού υπουργείου Αεροπορίας.

Εικ. 174 Από την επίσκεψη μας στην ΕΜΥ

Από το 1974 η ΜΥ μετονομάστηκε σε Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και αποτέλεσε υπηρεσία τού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο υπάγεται μέσω τού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η ΕΜΥ διαθέτει δίκτυο σταθμών και συνεργάζεται με τα διεθνή δορυφορικά προγράμματα για την πρόγνωση τού καιρού τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Εκτός από την ΕΜΥ δίκτυα μετεωρολογικών σταθμών διαθέτει και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το υπουργείο Γεωργίας και το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι δραστηριότητες του ΕΑΑ σε θέματα μετεωρολογίας ξεκίνησαν το 1858 όταν εγκαταστάθηκε ο πρώτος μετεωρολογικός σταθμός στο Θησείο. Το δίκτυο αυτό επεκτάθηκε στη συνέχεια σε όλη τη χώρα, μέχρι την ίδρυση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη δεκαετία του 1930. Από την ημερομηνία αυτή, το μετεωρολογικό δίκτυο του ΕΑΑ λειτουργεί με ευθύνη της ΕΜΥ, με εξαίρεση το σταθμό του Θησείου. Από το 1996 λειτουργεί και δεύτερος σταθμός του ΕΑΑ στην Πεντέλη. Από το 1999, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος του ΕΑΑ ξεκίνησε την παροχή μετεωρολογικών προγνώσεων μέσω του Διαδικτύου, χρησιμοποιώντας δύο σύγχρονα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού: το μοντέλο BOLAM και το μοντέλο ΜΜ5. Σήμερα οι προγνώσεις αυτές είναι οι πιο αναλυτικές που πραγματοποιούνται επιχειρησιακά στη χώρα μας, επιτρέποντας σε χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστες και λεπτομερείς προγνώσεις καιρού.

 


Βιβλιογραφία

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή
Πάπυρος - Λαρούς - Μπριτάνικα,  Εγκυκλοπαίδεια, τ. 42
http://www.hnms.gr/hnms/greek/index_html

http://www.forecasts.gr/aboutNOA.asp